หอสมุดและคลังความรู้ฯ บริจาคบริจาคชั้นหนังสือและครุภัณฑ์เก่าให้แก่ศูนย์การศึกษานอกโรงเรียนกาญจนาภิเษก (วิทยาลัยในวัง)

เมื่อวันจันทร์ที่ 9 มกราคม 2560 หอสมุดและคลังความรู้มหาวิทยาลัยมหิดล บริจาคชั้นหนังสือและครุภัณฑ์เก่าเพื่อสนับสนุนการจัดตั้งห้องสมุดในเครือข่ายศูนย์การศึกษานอกโรงเรียนกาญจนาภิเษก (วิทยาลัยในวัง) โดยมี นายวุฒิศักดิ์ ศรีเสมาเมือง ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษานอกโรงเรียนกาญจนาภิเษก (วิทยาลัยในวัง) เข้ารับมอบชั้นหนังสือและครุภัณฑ์เก่า จำนวน 11 รายการ (37 ชิ้น) เพื่อนำไปซ่อมแซมและใช้ประโยชน์ในการจัดตั้งห้องสมุดช่างสิบหมู่ ศูนย์การศึกษานอกโรงเรียนกาญจนาภิเษก (วิทยาลัยในวัง) คลังปัญญาชมรมผู้สูงอายุอำเภอพุทธมณฑล และห้องสมุดอื่น ๆ ในเครือข่ายศูนย์การศึกษานอกโรงเรียนต่อไป

ภาพ/ข่าว : อังคณา อินทรพาณิชย์
เว็บมาสเตอร์ : สุวรรณา กัญจนบุศย์