ผู้บริหาร บุคลากร หอสมุดและคลังความรู้ฯ เข้าสวัสดีปีใหม่ ผู้บริหาร และหน่วยงานต่างๆ ของมหาวิทยาลัยมหิดล

เนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่ 2560 หอสมุดและคลังความรู้มหาวิทยาลัยมหิดล นำโดย ดร.รุจเรขา วิทยาวุฑฒิกุล ผู้อำนวยการหอสมุดและคลังความรู้ฯ พร้อมผู้บริหาร ผู้แทนบุคลากรหอสมุดและคลังความรู้ฯ เข้าสวัสดีปีใหม่ ท่านอธิการบดี ศาสตราจารย์คลินิก นายแพทย์อุดม คชินทร ผู้บริหารมหาวิทยาลัย และหน่วยงานต่างๆ ของมหาวิทยาลัยมหิดล เมื่อวันจันทร์ที่ 9 มกราคม 2560

ภาพ : มนตรี เล้าหะชัย
ข่าว / เว็บมาสเตอร์ : สุวรรณา กัญจนบุศย์