ผู้บริหาร บุคลากร หอสมุดและคลังความรู้ฯ ร่วมทำบุญตักบาตร เนื่องในวันขึ้นปีใหม่ 2560

ดร.รุจเรขา วิทยาวุฑฒิกุล ผู้อำนวยการหอสมุดและคลังความรู้มหาวิทยาลัยมหิดล พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร บุคลากร หอสมุดและคลังความรู้ฯ ร่วมทำบุญตักบาตร พระสงฆ์ จำนวน 60 รูป เนื่องในวาระดิถีขึ้นปีใหม่ ปีพุทธศักราช 2560 โดยมี ศาสตราจารย์คลินิก นายแพทย์อุดม คชินทร อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหิดล เป็นประธานในพิธี และกล่าวอวยพรปีใหม่เพื่อความเป็นสิริมงคลแก่ผู้มาร่วมงาน เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 5 มกราคม 2560 ณ ศูนย์การเรียนรู้มหิดล มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา

ภาพ : มนตรี เล้าหะชัย
ข่าว / เว็บมาสเตอร์ : สุวรรณา กัญจนบุศย์