ผู้อำนวยการหอสมุดและคลังความรู้ฯ ร่วมแสดงความยินดีในวันครบรอบวันสถาปนาศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษก มหาวิทยาลัยมหิดล ครบรอบ 9 ปีก้าวสู่ปีที่ 10

เมื่อวันพุธที่ 4 มกราคม 2560 ดร.รุจเรขา วิทยาวุฑฒิกุล ผู้อำนวยการหอสมุดและคลังความรู้มหาวิทยาลัยมหิดล ร่วมแสดงความยินดีในวันครบรอบวันสถาปนาศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษก มหาวิทยาลัยมหิดล ครบรอบ 9 ปีก้าวสู่ปีที่ 10 โดยมี ศาสตราจารย์คลินิก นายแพทย์โชคชัย เมธีไตรรัตน์ รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร มหาวิทยาลัยมหิดล เป็นประธานในพิธี และมีนายแพทย์สมชาย ดุษฎีเวทกุล รองผู้อำนวยการศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษก ให้การต้อนรับผู้บริหารและแขกผู้มีเกียรติจากคณะ/สถาบัน ของมหาวิทยาลัยมหิดล จากนั้น ร่วมพิธีเปิดหน่วยสังคมสงเคราะห์ มูลนิธิศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษก ณ ห้องประชุมชั้น G ศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษก มหาวิทยาลัยมหิดล

ภาพ : มนตรี เล้าหะชัย
ข่าว/เว็บมาสเตอร์ : สุวรรณา กัญจนบุศย์