พิธีทำบุญวันคล้ายวันสถาปนาหอสมุดและคลังความรู้มหาวิทยาลัยมหิดล ครบรอบ 31 ปี

เนื่องในโอกาส วันคล้ายวันสถาปนาหอสมุดและคลังความรู้มหาวิทยาลัยมหิดล ครบรอบ 31 ปี ในวันศุกร์ที่ 4 สิงหาคม 2560 เวลา 7.00 น. คณะผู้บริหารนำโดย ดร. รุจเรขา วิทยาวุฑฒิกุล ผู้อำนวยการหอสมุดและคลังความรู้ฯ ถวายเครื่องสักการะและนมัสการสิ่งศักดิ์สิทธิ์ประจำมหาวิทยาลัยมหิดล ต่อมาเวลา 10.00 น. ได้มีการจัดพิธีสงฆ์ โดยนิมนต์พระภิกษุสงฆ์จากวัดปุรณาวาส จำนวน 9 รูป มาเจริญพระพุทธมนต์ ถวายภัตตาหารเพล และเครื่องไทยธรรม และประกอบพิธีเจิมรถยนต์ส่วนกลาง เพื่อเป็นสิริมงคล สร้างขวัญ กำลังใจ ให้กับคณะผู้บริหารและบุคลากร ณ หอสมุดและคลังความรู้ฯ พร้อมทั้งได้รับเกียรติจากคณะผู้บริหาร บุคลากร และผู้แทนจากคณะ สถาบัน และหน่วยงานต่างๆ ร่วมแสดงความยินดี และร่วมบริจาคสมทบทุนในโครงการ “Giving to Mahidol Libraries” เพื่อใช้ในการจัดหาหนังสือ ตำรา อุปกรณ์ และเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อประโยชน์ทางการศึกษาแก่ หอสมุดและคลังความรู้ฯ

ข่าว : ศรัณย์ ธรรมทักษิณ
ภาพ : มนตรี เล้าหะชัย