หอสมุดและคลังความรู้ฯ จัดการบรรยายในหัวข้อ "Mahidol Library Research Support Services for Tropical Medicine Researchers"

วันพุธที่ 30 สิงหาคม 2560 เวลา 09.30 - 11.30 น. ผศ.ภูมิ อดิศักดิ์วัฒนา ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิจัย คณะเวชศาสตร์เขตร้อน มหาวิทยาลัยมหิดล เป็นประธานในการกล่าวเปิดกิจกรรมบรรยายพิเศษในหัวข้อ "Mahidol Library Research Support Services for Tropical Medicine Researchers" ณ ห้องประชุมเฉลิมพระเกียรติ ชั้น 5 อาคารเฉลิมพระเกียรติ คณะเวชศาสตร์เขตร้อน มหาวิทยาลัยมหิดล โดยได้รับเกียรติจาก ดร.รุจเรขา วิทยาวุฑฒิกุล ผู้อำนวยการหอสมุดและคลังความรู้ฯ เป็นวิทยากร

ข่าว : ศรัณย์ ธรรมทักษิณ
ภาพ : มนตรี เล้าหะชัย