หอสมุดและคลังความรู้ฯ จัดอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง การใช้ฐานข้อมูลกฤตภาคข่าว iQNewSclip และ NewsCenter

วันพฤหัสบดีที่ 30 มีนาคม 2560 เวลา 9.00 - 12.00 น. ดร.รุจเรขา วิทยาวุฑฒิกุล ผู้อำนวยการหอสมุดและคลังความรู้มหาวิทยาลัยมหิดล กล่าวเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง การใช้ฐานข้อมูลกฤตภาคข่าวและการติดตามข่าวแบบ Real time จากฐานข้อมูล iQNewSclip และ NewsCenter โดยวิทยากรจากบริษัท อินโฟเควสท์ จำกัด ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 101 ชั้น 1 อาคารสำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหิดล ซึ่งได้รับความสนใจจากหน่วยงานต่างๆ ของมหาวิทยาลัยมหิดลเป็นจำนวนมาก

ข้อมูล : วราภรณ์ เหล่านิติศาสตร์
ภาพ : มนตรี เล้าหะชัย
ข่าว/เว็บมาสเตอร์ : สุวรรณา กัญจนบุศย์