ผู้บริหาร บุคลากรหอสมุดและคลังความรู้ฯ ร่วมพิธีเปิดการแข่งขันกีฬาบุคลากรมหาวิทยาลัยมหิดล "มหิดลเกมส์ 2017"

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 2 มีนาคม 2560 เวลา 15.30 น. ดร.รุจเรขา วิทยาวุฑฒิกุล ผู้อำนวยการหอสมุดและคลังความรู้ฯ พร้อมผู้บริหาร บุคลากร หอสมุดและคลังความรู้ฯ ร่วมพิธีเปิดการแข่งขันกีฬาบุคลากรมหาวิทยาลัยมหิดล ประจำปีงบประมาณ 2560 “มหิดลเกมส์ 2017” ณ สนามฟุตบอล 1 มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา โดยมี ศาสตราจารย์คลินิก นายแพทย์อุดม คชินทร อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหิดล เป็นประธานเปิดการแข่งขันฯ มีบุคลากรมหาวิทยาลัยมหิดลจากทุกส่วนงานเข้าร่วมกิจกรรมและเดินขบวนพาเหรดภายใต้ชื่อ “ธ สถิตในดวงใจ” ซึ่งได้น้อมนำโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มาร้อยเรียงบอกเล่าเรื่องราวในขบวนพาเหรด

ในปีนี้หอสมุดและคลังความรู้ฯ ได้เข้าร่วมประกวดขบวนพาเหรดในชื่อชุด "คำพ่อสอน" โดยบุคลากรหอสมุดและคลังความรู้ฯ ร่วมกันแปรอักษรพระบรมฉายาลักษณ์ของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช และน้อมนำพระบรมราโชวาทในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๙ ที่ทรงพระราชทานแก่ พสกนิกรชาวไทย ได้แก่ ความเพียร ความพอเพียง ความซื่อสัตย์ พูดจริง ทำจริง อย่าละเลยหน้าที่ หนังสือเป็นออมสิน ปิดทองหลังพระ เอาชนะใจตน และอ่อนโยน แต่ไม่อ่อนแอ โดยทั้ง 9 คำที่พ่อสอน สามารถใช้ยึดถือเป็นแนวทางในการดำรงค์ชีวิต และคงไว้ซึ่งความดี เพื่อให้สังคมที่เราอยู่เป็นสังคมที่ดี

ซึ่งการจัดแข่งขันกีฬาบุคลากรมหาวิทยาลัยมหิดล เป็นการเชื่อมความสามัคคีระหว่างบุคลากรส่วนงานต่างๆ อันจะเป็นการเสริมสร้างความผูกผันต่อองค์กร โดยกำหนดจัดขึ้นระหว่างเดือนกุมภาพันธ์ถึงวันที่ 31 มีนาคม 2560

ข้อมูล : มหาวิทยาลัยมหิดล
ภาพ : มนตรี เล้าหะชัย มารุต คล่องแคล่ว
ข่าว/เว็บมาสเตอร์ : สุวรรณา กัญจนบุศย์