รองผู้อำนวยการหอสมุดและคลังความรู้ฯ ร่วมแสดงความยินดีในวันคล้ายวันสถาปนาคณะวิศวกรรมศาสตร์ ครบรอบ 27 ปี

วันอังคารที่ 29 สิงหาคม 2560 คุณพรจิตต์ หมีงาม รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหาร และ ดร.อภิภู สิทธิภูมิมงคล รองผู้อำนวยการฝ่ายพันธกิจพิเศษ หอสมุดและคลังความรู้ฯ เป็นตัวแทนเข้าร่วมแสดงความยินดีใน วันคล้ายวันสถาปนาคณะวิศวกรรมศาสตร์ ครบรอบ 27 ปี โดยได้รับเกียรติจาก ศ.นพ.บรรจง มไหสวริยะ รักษาการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยมหิดล เป็นประธานในพิธี และมี ผศ.ดร.จักรกฤษณ์ ศุทธากรณ์ คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ พร้อมด้วย ผศ.ดร.ยศชนัน วงศ์สวัสดิ์ รองคณบดีฝ่ายวิจัยและวิเทศสัมพันธ์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ให้การต้อนรับผู้บริหารและแขกผู้มีเกียรติจากคณะและสถาบันต่าง ๆ

ข่าว : ศรัณย์ ธรรมทักษิณ
ภาพ : ธวัชชัย สิงห์ตาก้อง