หอสมุดและคลังความรู้ฯ จัดกิจกรรมหนังสือเปลี่ยนมือ

วันศุกร์ที่ 25 สิงหาคม 2560 เวลา 09.00-12.00 น. หน่วยรับบริจาค หอสมุดและคลังความรู้ฯ จัด กิจกรรมหนังสือเปลี่ยนมือ บริเวณทางเดินข้างคณะสิ่งแวดล้อมฯ มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา ซึ่งเป็นการส่งต่อหนังสือและสื่อการเรียนรู้ที่ได้รับบริจาคของห้องสมุดให้กับผู้ใช้บริการทุกระดับ ทั้งอาจารย์ นักศึกษา บุคลากรของมหาวิทยาลัยมหิดล และบุคคลทั่วไป เพื่อเป็นการส่งเสริมสังคมรักการอ่านและการแบ่งปัน นอกจากนี้ยังถือเป็นการใช้ทรัพยากรในรูปแบบของหนังสือให้เกิดประโยชน์อย่างสูงสุด

ข่าว : ศรัณย์ ธรรมทักษิณ
ภาพ : มนตรี เล้าหะชัย