โครงการรักการอ่าน ส่งเสริมการเรียนรู้ สู่ชุมชนศาลายา ปี 8

หอสมุดและคลังความรู้ฯ จัดกิจกรรม“เล่านิทาน อ่านสนุก” ภายใต้ โครงการรักการอ่าน ส่งเสริมการเรียนรู้ สู่ชุมชนศาลายา ปีที่ 8 โดยปีนี้มีการจัดกิจกรรมที่ โรงเรียนบ้านคลองพระมอพิสัย อำเภอบางเลน จังหวัดนครปฐม ในวันที่ 24 สิงหาคม 2560 และ โรงเรียนบ้านคลองนกกระทุง อำเภอบางเลน จังหวัดนครปฐม ในวันที่ 25 สิงหาคม 2560 เพื่อส่งเสริมพฤติกรรมรักการอ่านและพัฒนาทักษะการเรียนรู้ของเด็กด้วยกิจกรรมสร้างสรรค์ในรูปแบบต่าง ๆ

ข่าว : ศรัณย์ ธรรมทักษิณ
ภาพ : ธวัชชัย สิงห์ตาก้อง