หอสมุดและคลังความรู้ฯ จัดกิจกรรมสร้างสวนสวย “Library Garden Green View”

วันศุกร์ที่ 21 กรกฎาคม 2560 ดร.รุจเรขา วิทยาวุฑฒิกุล ผู้อำนวยการหอสมุดและคลังความรู้ฯ เป็นประธานในการกล่าวเปิดกิจกรรม สร้างสวนสวย ปลูกต้นไม้ “Library Garden Green View” บริเวณ ด้านหน้าอาคารหอสมุดและคลังความรู้ฯ พร้อมทั้งร่วมปลูกต้นไม้กับ คณะผู้บริหารและบุคลากร โดยทางหอสมุดและคลังความรู้ฯ ได้เข้าร่วมโครงการประกวดสวนมุมสวยปี 2 จัดโดยกองกายภาพและสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยมหิดล เพื่อมุ่งยกระดับให้มหาวิทยาลัยมหิดล เป็นมหาวิทยาลัยเชิงนิเวศน์ (Eco-University)

ข่าว : ศรัณย์ ธรรมทักษิณ
ภาพ : มนตรี เล้าหะชัย