ผู้บริหารหอสมุดและคลังความรู้ฯ ร่วมงานสัมมนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้เครือข่ายสำนักงานสีเขียวภาครัฐ

ดร. รุจเรขา วิทยาวุฑฒิกุล ผู้อำนวยการหอสมุดและคลังความรู้ฯ พร้อมด้วย นางสาวพรจิตต์ หมีงาม รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหาร เข้าร่วมงานสัมมนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้เครือข่ายสำนักงานสีเขียวภาครัฐ จัดโดยกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ร่วมกับ คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสาตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ระหว่างวันที่ 20 - 21 มิถุนายน 2560 ณ โรงแรมเอเชียแอร์พอร์ท จังหวัดปทุมธานี ซึ่งจัดพิธีเปิดการสัมมนาฯ ในวันที่ 20 มิถุนายน 2560 โดยนายสากล ฐินะกุล อธิบดีกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม เป็นประธาน เพื่อให้ความรู้และสร้างการมีส่วนร่วมในการประเมินสำนักงานสีเขียวของหน่วยงานภาครัฐ และนำผลที่ได้ไปปรับใช้ในการประเมินสำนักงานสีเขียวร่วมกับหน่วยงานในระดับภูมิภาค

ภาพ : Facebook กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม / เว็บมาสเตอร์ : สุวรรณา กัญจนบุศย์