บุคลากรหอสมุดและคลังความรู้ฯ ร่วมสร้างฝาย ถวายพ่อของแผ่นดิน

เมื่อวันศุกร์ที่ 20 มกราคม 2560 เวลา 8.30 - 16.30 น. ดร.อภิภู สิทธิภูมิมงคล รองผู้อำนวยการฝ่ายพันธกิจพิเศษ นำบุคลากรหอสมุดและคลังความรู้มหาวิทยาลัยมหิดล ร่วมกิจกรรมสร้างฝาย เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลสตมวาร (100 วัน) แด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช กับโครงการ "หอสมุดฯ รวมใจ ร่วมสร้างฝาย ๙๘๙ ฝาย ถวายพ่อของแผ่นดิน" ตามโครงการ “มหิดลทำความดี ถวายพ่อของแผ่นดิน” ซึ่งเป็นกิจกรรมที่จัดขึ้นร่วมกับ มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตกาญจนบุรี และบริษัท ปูนซีเมนต์ไทย จำกัด โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ เชิญโชค ศรขวัญ รองอธิการบดีฝ่ายวิทยาเขตกาญจนบุรี ให้การต้อนรับและเป็นประธานในพิธี โดยร่วมมือกันสร้างฝายกั้นน้ำ ณ บริเวณพื้นที่ป่าของมหาวิทยาลัยมหิดล เพื่อใช้เป็นประโยชน์ต่อการดำรงชีวิตของประชาชนในจังหวัดกาญจนบุรี และเป็นการส่งเสริมกิจกรรมจิตอาสาให้เกิดขึ้นกับบุคลากรของหอสมุดและคลังความรู้ฯ ในการทำหน้าที่รับผิดชอบต่อสังคม

ข้อมูล : ดร.อภิภู สิทธิภูมิมงคล
ภาพ : ธวัชชัย สิงห์ตาก้อง
ข่าว / เว็บมาสเตอร์ : สุวรรณา กัญจนบุศย์