ผู้บริหาร บุคลากรหอสมุดและคลังความรู้ฯ ร่วมงาน "ครบรอบ 48 ปี วันพระราชทานนาม 129 ปี มหาวิทยาลัยมหิดล''

วันพฤหัสบดีที่ 2 มีนาคม 2560 เวลา 7.30 น. ดร.รุจเรขา วิทยาวุฑฒิกุล ผู้อำนวยการหอสมุดและคลังความรู้ฯ พร้อมผู้บริหาร บุคลากร ร่วมพิธีวางพานพุ่มถวายสักการะพระบรมรูป สมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก เนื่องในโอกาส 48 ปีวันพระราชทานนาม 129 ปีมหาวิทยาลัยมหิดล โดยมี ศาสตราจารย์คลินิก นายแพทย์อุดม คชินทร อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหิดล เป็นประธานในพิธี และร่วมพิธีเปิดนิทรรศการ “ถ้อยคำพระราชา สู่ปัญญาของแผ่นดิน” จัดโดย ฝ่ายจดหมายเหตุและพิพิธภัณฑ์ หอสมุดและคลังความรู้มหาวิทยาลัยมหิดล ซึ่งจัดแสดงพระบรมราโชวาทและพระราชดำรัส ในพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช และสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ที่ได้พระราชทานแก่ชาวมหิดลในโอกาสต่างๆ และในโอกาสนี้ ให้การต้อนรับและนำชมนิทรรศการแก่ ศาสตราจารย์คลินิกเกียรติคุณ นายแพทย์ปิยะสกล สกลสัตยาทร รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข ณ บริเวณโถงชั้น 1 อาคารสำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหิดล [ ชมนิทรรศการออนไลน์ ] จากนั้น ฟังการแสดงปาฐกถาเกียรติยศ ศาสตราจารย์นายแพทย์กษาน จาติกวนิช ครั้งที่ 9 เรื่อง “การแพทย์และสาธารณสุข 4.0” โดย รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข และพิธีบำเพ็ญกุศลถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก ณ ห้องบรรยายศาสตราจารย์ นายแพทย์กษาน จาติกวนิช

ในช่วงบ่าย มีพิธีมอบรางวัลเชิดชูเกียรติและมอบเข็มเครื่องหมาย มหาวิทยาลัยมหิดล ณ ห้องบรรยายศาสตราจารย์ นายแพทย์ชัชวาล โอสถานนท์ ซึ่งในปีนี้ นางสาวปิยะรัตน์ กุลอัก บุคลากรประจำห้องสมุดคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ได้รับรางวัล "คนดี ศรีมหิดล" ประเภทบุคลากร และรางวัลเชิดชูเกียรติข้าราชการ ลูกจ้าง และพนักงานมหาวิทยาลัยดีเด่น หอสมุดและคลังความรู้ฯ ประจำปี 2559 จำนวน 4 คน ได้แก่ 1. นางอาภา หงส์อินทร์ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ สำนักงานผู้อำนวยการ 2. นางปาลิตา จันทร์เฮง ผู้ปฏิบัติงานบริหารชำนาญงาน สำนักงานผู้อำนวยการ 3. นางสาวเพชรดา ฐิติยาภรณ์ นักเอกสารสนเทศ งานพิพิธภัณฑ์และนิทรรศการ 4. นางกัญจนพร ทับทิมเทศ บรรณารักษ์ (ผู้ชำนาญการ) หอสมุดกลาง และในโอกาสนี้ ผู้อำนวยการหอสมุดและคลังความรู้ฯ ได้มอบช่อดอกไม้แสดงความยินดีแก่ผู้เข้ารับรางวัล โดยมีผู้บริหาร บุคลากร หอสมุดและคลังความรู้ฯ ร่วมแสดงความยินดี

ข้อมูลจากเว็บไซต์ : มหาวิทยาลัยมหิดล ฝ่ายจดหมายเหตุและพิพิธภัณฑ์
ภาพ : มนตรี เล้าหะชัย
ข่าว/เว็บมาสเตอร์ : สุวรรณา กัญจนบุศย์