หอสมุดและคลังความรู้มหาวิทยาลัยมหิดล จัดกิจกรรม 'สมุนไพรเพื่อสุขภาพอนามัยที่ดี'

เมื่อวันพุธที่ 1 กุมภาพันธ์ 2560 หอสมุดและคลังความรู้ฯ จัดกิจกรรมภายใต้โครงการ "สมุนไพรเพื่อสุขภาพอนามัยที่ดี" โดย สำนักงานผู้อำนวยการ หอสมุดและคลังความรู้ฯ เพื่อช่วยลดกลิ่นอับ กลิ่นไม่พึงประสงค์ในห้องน้ำ โดยใช้สมุนไพรต่างๆ เช่น ตะไคร้หอม ลูกมะกรูด ใบเตย และการบูร มาดัดแปลงใส่ในบรรจุภัณฑ์และสร้างสรรค์เป็นถุงสมุนไพร นำไปวางไว้ตามจุดต่างๆ ในห้องน้ำ เพื่อสุขภาวะที่ดีของผู้ใช้บริการและประหยัดค่าใช้จ่ายในการจัดซื้อผลิตภัณฑ์ดับกลิ่นที่มีราคาสูงและมีส่วนผสมของสารเคมีที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ อีกทั้งยังเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ณ สำนักงานผู้อำนวยการ ชั้น 1 อาคารหอสมุดและคลังความรู้ฯ

ภาพ : สำนักงานผู้อำนวยการ
ข่าว/เว็บมาสเตอร์ : สุวรรณา กัญจนบุศย์