ทีมผู้สอนและฝึกอบรม สอนการใช้งานโปรแกรม Turnitin แก่นักศึกษาปริญญาโท คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ ม.มหิดล

ทีมผู้สอนและฝึกอบรม เครือข่ายห้องสมุดแห่งมหาวิทยาลัยมหิดล โดย นางสาววราภรณ์ เหล่านิติศาสตร์ นักเอกสารสนเทศ และ ม.ล.รติกร วรวุฒิ นักเอกสารสนเทศ เป็นวิทยากรสอนการใช้งานโปรแกรมตรวจสอบการคัดลอกผลงานวิชาการ (Turnitin) ให้แก่นักศึกษาหลักสูตรปริญญาโท สาขาการจัดการเมืองน่าอยู่และสิ่งแวดล้อมที่ยั่งยืน คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล จำนวน 6 คน เมื่อวันอาทิตย์ที่ 19 มีนาคม 2560 เวลา 9.00 - 11.00 น. และวันเสาร์ที่ 25 มีนาคม 2560 เวลา 17.00 - 18.00 น. ณ อาคารสิ่งแวดล้อมพัฒนดล ชั้น 1 คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

ข้อมูล/ภาพ : ม.ล.รติกร วรวุฒิ
เว็บมาสเตอร์ : สุวรรณา กัญจนบุศย์