ผู้แทนคณะทำงานโครงการบริจาคครุภัณฑ์เก่าเพื่อชุมชน ติดตามผลการบริจาคในพื้นที่ชุมชนรอบศาลายา

ผู้แทนคณะทำงานโครงการบริจาคครุภัณฑ์เก่าเพื่อชุมชน โดยมี นางสุชาดา ดวงสนิท นักวิชาการพัสดุชำนาญการพิเศษ และนางสาวสุทธิณี ฝุ่นครบุรี นักวิชาการพัสดุ ลงพื้นที่เยี่ยมชมครุภัณฑ์ที่ทางหอสมุดและคลังความรู้ฯ บริจาคตามโครงการบริจาคครุภัณฑ์เก่าเพื่อชุมชน จำนวน 13 แห่ง ดังนี้ วันพฤหัสบดีที่ 16 มีนาคม 2560 เวลา 8.30 - 18.00 น. ลงพื้นที่ติดตามผลได้แก่ คลังปัญญาชมรมผู้สูงอายุพุทธมณฑล, ศูนย์การศึกษานอกโรงเรียนกาญจนาภิเษก (วิทยาลัยในวัง), กศน.ตำบลไทยาวาส, กศน.ตำบลงิ้วราย, กศน.ตำบลวัดสำโรง, กศน.ตำบลบางแก้วฟ้า, วิชชาลัยในสวนบางมด, กศน.ตำบลลานตากฟ้า, กศน.อำเภอนครชัยศรี, กศน.สัมปทวน และมหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตกาญจนบุรี และวันศุกร์ที่ 17 มีนาคม 2560 เวลา 13.00 - 16.30 น. ได้แก่ ศูนย์การเรียนวิทยาลัยในวัง The salaya mall (หมู่บ้านโขน) และศูนย์ฝึกและอบรมฯ บ้านอุเบกขา ซึ่งการลงพื้นที่เยี่ยมชมในครั้งนี้ เพื่อติดตามผลและประเมินความพึงพอใจของผู้รับบริจาค อีกทั้งเป็นการสร้างสายสัมพันธ์ระหว่างองค์กรกับชุมชนรอบศาลายาอีกด้วย

ข้อมูล / ภาพ / ข่าว : สุทธิณี ฝุ่นครบุรี
เว็บมาสเตอร์ : สุวรรณา กัญจนบุศย์