บุคลากรหอสมุดและคลังความรู้ฯ เป็นวิทยากรถ่ายทอดความรู้กับกิจกรรมงานประดิษฐ์ตุ๊กตาจากผ้า โครงการ "Happy Happy พี่จัดให้" คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ICT) ม.มหิดล

เมื่อวันศุกร์ที่ 13 มกราคม 2560 เวลา 13.00-16.00 น. คณะทำงานเสริมสร้างความสุขหอสมุดและคลังความรู้ฯ มหาวิทยาลัยมหิดล โดย นางสาวปิยธิดา เทพวงค์ บรรณารักษ์ ห้องสมุดคณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ และทีมงาน ได้รับเชิญเป็นวิทยากรถ่ายทอดความรู้ในกิจกรรมงานประดิษฐ์ตุ๊กตาจากผ้า ภายใต้โครงการ "Happy Happy พี่จัดให้" ของคณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ICT) มหาวิทยาลัยมหิดล ณ บริเวณ ลานสวนไผ่ ชั้น 1 อาคารคณะ ICT ศาลายา มหาวิทยาลัยมหิดล เพื่อนำผลผลิตจากการจัดกิจกรรมไปมอบให้แก่เด็กๆ ในงานวันเด็กแห่งชาติ ณ มูลนิธิเด็ก (Foundation For Children) โรงเรียนอนุบาลหมู่บ้านเด็กสานรัก ซึ่งผู้แทนคณะทำงานเสริมสร้างความสุข หอสมุดและคลังความรู้ฯ ได้ร่วมเดินทางพร้อมกับนำตุ๊กตาไปมอบให้แก่เด็กๆ ด้วย

ขอขอบคุณ ภาพถ่าย : คณะ ICT
ข้อมูล : ปิยธิดา เทพวงค์
ข่าว/เว็บมาสเตอร์ : สุวรรณา กัญจนบุศย์