หอสมุดและคลังความรู้มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา จัดงาน “สงกรานต์...วิถีไทย ๒๕๖๐”

คณะกรรมการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม หอสมุดและคลังความรู้ฯ ร่วมสืบทอดประเพณีวันสงกรานต์ จัดงาน “ สงกรานต์...วิถีไทย ๒๕๖๐” ซึ่งจัดให้มีการสรงน้ำพระพุทธรูป เพื่อความเป็นศิริมงคล เนื่องในวาระดิถีขึ้นปีใหม่ไทย ในเทศกาลสงกรานต์ ประจำปี 2560 และในวันอังคารที่ 11 เมษายน พ.ศ. 2560 ช่วงเช้า เวลา 7.00 น. มีพิธีทำบุญตักบาตรอาหาร คาว หวาน แก่พระสงฆ์ จำนวน 9 รูป และพิธีถวายผ้าบังสุกุลเพื่ออุทิศส่วนกุศลให้แก่ผู้ล่วงลับ ณ บริเวณหน้าอาคารหอสมุดและคลังความรู้ฯ ในช่วงบ่าย มีพิธีรดน้ำขอพรผู้ใหญ่ รวมทั้งบุคลากรหอสมุดและคลังความรู้ฯ ท่านที่เกษียณอายุราชการไปแล้ว โดยมี ดร.รุจเรขา วิทยาวุฑฒิกุล ผู้อำนวยการหอสมุดและคลังความรู้ฯ เป็นประธานกล่าวอวยพรแก่บุคลากรหอสมุดและคลังความรู้ฯ และมอบรางวัลแก่ผู้สร้างชื่อเสียงให้แก่หอสมุดและคลังความรู้ฯ ที่ได้รับรางวัลการแข่งขันกีฬาบุคลากรมหาวิทยาลัย ประจำปี 2559-2560 ณ ลานโถงชั้น 3 อาคารหอสมุดและคลังความรู้ฯ

ข้อมูล / ข่าว : โกมล คงมั่นกตเวที สุทธิณี ฝุ่นครบุรี
ภาพ : มารุต คล่องแคล่ว ธวัชชัย สิงห์ตาก้อง
เว็บมาสเตอร์ : สุวรรณา กัญจนบุศย์